Ako želite sat za čiju izradu se strogo poštuju ljudska prava, Casio je odličan izbor

Poštivanje ljudskih prava i bez socijalnih problema – to je politika poslovanja koju Casio zagovara u proteklih niz godina izrade svojih satova.

Posljednjih godina, kako se korporativna aktivnost proširila na globalnoj razini, ljudska su prava postala glavno društveno pitanje. To uključuje i problem konfliktnih minerala, dječjeg rada, prisilnog rada i pojave nesreće zbog lošeg radnog okruženja u cijeloj korporativnoj politici opskrbnog lanca. U ovoj situaciji, Casio prepoznaje da se od korporacija očekuje baviti se pitanjima ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima kao što su vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima

Prioritetna pitanja grupe Casio povezana s ljudskim pravima jesu:

  • ukidanje diskriminacije
  • zabrana dječjeg rada i prisilnog rada
  • poštivanje temeljnih radnih prava
  • primjerena isplata plaća i upravljanje radnim vremenom
  • poštivanje različitosti
  • potpora postizanju
  • ravnoteža između poslovnog i privatnog života
  • osiguravanje sigurnog radnog okruženja i podrška za promicanje zdravlja

Svi Casio poslovni kodeksi i sva interna pravila redovito se pregledavaju i samim time bivaju periodički djelomično revidirani na temelju promjena međunarodnih normi koje se tiču ​​ljudskih prava koje utječu na Casio, uključujući provedba zakona o suvremenom ropstvu. Ubuduće će svi njihovi zaposlenici biti temeljito osposobljeni i svjesni ovih revidiranih kodeksa i politika te će se poduzeti razne inicijative u tom smjeru.

Ako želite sat za čiju izradu se strogo poštuju ljudska prava, Casio je odličan izbor

Uz sve navedeno, oni također prepoznaje važnost širenja ideje poštivanja ljudskih prava izvan svoje organizacije zajedno s cijelim opskrbnim lancem. Svi dobavljači su upoznati sa Casio smjernicama za dobavljače, koje jasno nalažu poštivanje ljudskih prava i zabranjuju diskriminaciju. Uz zahtjev za usklađenost, tvrtka nastoji provjeriti provedbu pomoću upitnika i drugih sredstava – kako bi osigurali da na svim razinama poslovanja njihova inicijativa za poštivanje ljudskih prava stvarno biva i provođena u praksi po najvišim standardima.

Dubinska analiza ljudskih prava odnosi se na kontinuirani proces prepoznavanja, izbjegavanja i ublažavanja svih negativnih utjecaja koje Casio ima na društva koristeći preventivna sredstva.…